អ្នកប្រឹក្សាច្បាប់គម្រោងពន្ធនាគារ(ចំនួន១នាក់) (Negotiable)

 • Legal Services ,Attorney / Lawyer
 • Full time
 • Sihanoukville

Job Information

 • icon
  Salary Negotiable / Monthly

Job Description

Job Responsibilities (ទំនូលខុសត្រូវការងារ):

 • ទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីពន្ធនាគារក្នុងការស្រង់ទិន្នន័យ អ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារ។
 • ចុះជួបសម្ភាសន៍ ជនជាប់ឃុំ នៅក្នុងពន្ធនាគារ​និងអ្នកទោសដែលបានដោះលែង។
 • តាមដានរាល់ករណីអន្តរាគមន៍ឃុំខ្លួនខុសនិតិវិធីច្បាប់ និងជួយដល់ជនរងគ្រោះ។
 • ជួយសហការក្នុងក្រុមរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែឲ្យបានទាន់ពេល។
 • ប្រមូលព័ត៌មាន និងតាមដានលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស និងធ្វើរបាយការណ៍។
 • ជួយចែកសម្ភារៈ និងជំនួយសេវាសង្គម ដល់ជនជាប់ឃុំជាស្ត្រីមានគ៌រ និងកុមារតាមម្តាយ។
 • ធ្វើសេចក្តីព្រាងលិខិតអន្តរាគមន៍។
 • ជួយក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់។
 • បំពេញកិច្ចការរដ្ឋបាលទូទៅ។

Education and Requirments (កម្រិតវប្បធម៏ និងតម្រូវការ):

 • ពលរដ្ឋខ្មែរ ។
 • បរិញ្ញាប័ត្រច្បាប់ ឬសញ្ញាប័ត្រមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល។
 • បទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច១ឆ្នាំជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ។
 • មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ Microsoft word, excel។
 • ជំនាញផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវ ចេះរៀបរៀងឯកសារ និងធ្វើការវិភាគ។
 • ចេះនិយាយ-សរសេរភាសាអង់គ្លេសមធ្យម។
 • អាចធ្វើការបានជាមួយក្រុមចំរុះ ដោយមិនចាំបាច់មានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីថ្នាក់លើ។
 • អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយអង្គការដៃគូជាតិ-អន្តរជាតិ និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ។
 • មានអត្តចរិកស្មោះត្រង់ មានឆន្ទៈ និងឧស្សាហ៍លើការងារ ។

Contact Information

 • The Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights
 • cr2@licadho-cambodia.org
 • #16, Street 99, Boeng Trabaek Sangkat, Chamkar Mon Khan, Phnom Penh Capital, Cambodia
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!