អ្នកបើកបរ- Driver $250-$300 (ផ្តល់អាហារ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្ត)

 • Personal Driver
 • Full time
 • Phnom Penh

Job Information

Job Description

 • បើកបរប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • ស្គាល់ផ្លូវក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ បណ្តាខេត្ត និងអាចមើល Google maps
 • ថែទាំរថយន្តទាំងលើបច្ចេកទេស និងសោភ័ណភាពជាប្រចាំថ្ងៃ
 • ការងារនឹងអាចបន្ថែមតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង
 • Job Requirements
 • ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាព
 • បទពិសោធន៍ការងារបើកបរយ៉ាងតិច៣ឆ្នាំ
 • អាយុចាប់ពី ២៥ ឆ្នាំឡើងទៅ
 • រួសរាយរាក់ទាក់ ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម មានភាពអំណត់ ភាពស្មោះត្រង់ និងមានមានទំនួលខុសត្រូវ

** Interested candidate, please submit CV with photo and cover letter with salary expectation to:

 • Contact : hr@larryta.com
 • Phone : 076 399 5911
 • Deadline : September 08, 2020 at 17h30
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!