អ្នកបញ្ជាក្រែន ០៤ នាក់ (ប្រុស) 04 (Positions)

 • Architect / Builder
 • Full time
 • Poi Pet

Job Information

 • icon
  Salary Negotiable / Monthly

Job Description

Job Requirements:

 • ផលប្រយោជន៍/ Benefits:
 • ប្រាក់បៀរវត្ស សមរម្យ/ Reasonable salary
 • ផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅ ទឹក ភ្លើង ដោយមិនគិតថ្លៃ/Provide free accommodation, water and electricity
 • ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារ/ Occupational accident insurance
 • មានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត/ Incentives
 • មានប្រាក់ថែមម៉ោង/ Over Time

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

Deadline: 31 October 2020

ផលប្រយោជន៍/ Benefits:

 • ប្រាក់បៀរវត្ស សមរម្យ/ Reasonable salary
 • ផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅ ទឹក ភ្លើង ដោយមិនគិតថ្លៃ/Provide free accommodation, water and electricity
 • ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារ/ Occupational accident insurance
 • មានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត/ Incentives
 • មានប្រាក់ថែមម៉ោង/ Over Time

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូប និងលិខិតបញ្ជាក់ រូបថត 4X6 ផ្នែកធនធានមនុស្ស របស់ក្រុមហ៊ុន តូតាល់ហូម អេនធើប្រាយ (ធី .អេច.អ៊ី) ឯ.ក តាមរយៈអ៊ីមែលមកកាន់ info @ totalhomeenterprise.com / ជ្រើសរើសបុគ្គលិក @ totalhomeenterprise.com ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៩៥ ៣៧៦ ១៦៨។ Interested applicants should submit their CV and cover letter with 4 x 6 photos to The Home Enterprise (THE) Co., Ltd., Human Resource Department by email to info@totalhomeenterprise.com/recruitment@totalhomeenterprise.com, Tel: 095 376 168, specifying clearly the position applied for.

មានតែបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានទាក់ទងសម្រាប់ការសម្ភាសន៍។ ប្រវត្តិរូបសង្ខេបនិងពាក្យសុំនឹងមិនត្រូវបានប្រគល់ជូនវិញទេ។ Only short-listed candidates will be contacted for the interview. CV and application will not be returned.

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យរបស់យើងនៅភូមិ ៤ សង្កាត់ផ្សារកណ្តាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ For more detail information please contact us at our office at Village 4, Phsar Kandal Commune, Poipet city, Banteay Meanchey Province, Cambodia.

Contacts:

 • Contact Person
 • Address: Village 4, Phsar Kandal Commune, Poipet Town, Banteay Meanchey Province, Cambodia.
 • Phone: 095 376 168
 • Email: recruitment@totalhomeenterprise.com
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!