អ្នកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស(ចំនួន១នាក់) (Negotiable)

 • Legal Services ,Attorney / Lawyer
 • Full time
 • Phnom Penh

Job Information

 • icon
  Salary Negotiable / Monthly

Job Description

Job Responsibilities (ទំនូលខុសត្រូវការងារ):

 • ចុះស៊ើបអង្កេតករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស។
 • រៀបចំសំណុំរឿងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស និងធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ។
 • តាមដានរាល់អន្តរាគមន៍ជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច និងពាក់ព័ន្ធ។
 • ចុះសង្កេតការណ៍ព្រឹត្តការណ៏ផ្សេងៗដែលកើតមានដូចជា កូដកម្ម បាតុកម្ម។
 • ចូលរួមប្រជុំ និងចុះស៊ើបអង្កេតជាមួយអង្គការ និងក្រុមចំរុះផ្សេងៗ ។
 • ផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដល់អតិថិជន ។
 • ព្រាងលិខិតអន្តរាគមន៍ជាភាសាខ្មែរ។
 • ពិនិត្យស្ថានភាពជនរងគ្រោះដើម្បីស្វែងរកជំនួយឧបត្ថម្ភ ។
 • បំពេញកិច្ចការរដ្ឋបាលទូទៅ។

Education and Requirments (កម្រិតវប្បធម៏ និងតម្រូវការ):

 • ពលរដ្ឋខ្មែរ។
 • មានចំណេះដឹងទូទៅទូលំទូលាយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស។
 • បរិញ្ញាប័ត្រច្បាប់ ឬសញ្ញាប័ត្រមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល។
 • បទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ ជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ។
 • មានចំណេះដឹងកុំព្យួទ័រ Microsoft word, excel។
 • ជំនាញផ្នែកស្រាវជ្រាវ ផ្នែករៀបរៀងឯកសារ និងធ្វើការវិភាគ។
 • ចេះនិយាយ-សរសេរភាសាអង់គ្លេសបានល្អ។
 • អាចធ្វើការបាន ដោយមិនចាំបាច់មានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីថ្នាក់លើ។
 • អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពជាមួយអង្គការជាតិ-អន្តរជាតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងតំណាង រដ្ឋាភិបាល ។
 • មានអត្តចរិកសុភាពរាបសារ ស្មោះត្រង់ មានឆន្ទៈ និងឧស្សាហ៍លើការងារ។

Contact Information

 • The Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights
 • cr2@licadho-cambodia.org
 • #16, Street 99, Boeng Trabaek Sangkat, Chamkar Mon Khan, Phnom Penh Capital, Cambodia
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!