អ្នកកាន់Facebook Page- FB Respondent (3 posts) (Negotiable)

 • Customer Srvs.
 • Full time
 • Phnom Penh

Job Information

 • icon
  Salary Negotiable / Monthly

Job Description

RS Office Furniture is Sunon authorized dealer to supply all kinds of Sunon office furniture in Cambodia such as: Staff work Station, Manager Desk, CEO Desk, Meeting Table, Training Table, File Cabinet, Mini bar Table, Receptionist Counter Chair, Coffee Table and many other office supplies. Sunon is a works place solution provider with an eye for efficiency, comfort, and health. RS Office Furniture is now looking for highly motivated and qualified candidates for the following positions:

Job Responsibilities (ទំនូលខុសត្រូវការងារ): 

Duties:

 • ឆ្លើយតប Comments និង​ Charts របស់អតិថិជនឲ្យទាន់ពេលវេលា
 • ផ្តល់ពត៌មានអំពីផលិតផលទៅភ្ញៀងឲ្យបានច្បាស់
 • ធ្វើការ Call ទៅកាន់អតិថិជន និងណាត់ភ្ញៀវដើម្បីមកមើលឥវ៉ាន់នៅហាងផ្ទាល់
 • ត្រួតពិនិត្យមើលស្តុកទំនិញជាក់ស្ដែងថាតើឥវ៉ាន់មានstock ឬអត់
 • នាំភ្ញៀវពីផលិតផលចាស់និងផលិតផលថ្មី ការលក់បញ្ចុះតំលៃពេលបច្ចុប្បន្ន ល័ក្ខខ័ណបង់ប្រាក់ នឹងការដូរផលិតផល
 • ការងារផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធានផ្នែក

Education and Requirments (កម្រិតវប្បធម៏ និងតម្រូវការ):

Requirements

 • អាយុចាប់ពី 20~35 ឆ្នាំ
 • មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារ
 • មានការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងមិត្តរួមការងារ
 • គោរពតាមគោលការណ៍នានារបស់ក្រុមហ៊ុន
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសារអង់គ្លេសក្នុងការទំនាក់ទំនងបានល្អ
 • រួសរាយរាក់ទាក់ និងគោរពពេលវេលា
 • ឩស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ
 • បើមានបទពិសោធន៏ទាក់ទងនិងការលក់កាន់តែប្រសើរ
 • ទីតាំងការងារនៅជិនផ្សារទំនើប AEON2

** ប្រាក់ខែ+ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត (Incentives)+ប្រាក់បន្ថែម(Commissions)

**មានចំណាប់អារមណ៏អាចដាក់ពាក្យបានតាមរយះ

 • ទំនាក់ទំនង Tel: 085 585 288/ 096 812 1116
 • អ៊ីម៉ែល៖ job@rsresidence.com.kh

**បញ្ជាក់:លេខទូរសព្ទ៍ដែលភ្ជាប់ មកតាមCVសូមអោយទំនាក់ទំនងបាន

Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!