វិស្វករ ការដ្ឋាន/Site Engineer (3 positions)

 • Architect / Builder
 • Full time
 • Poi Pet

Job Information

 • icon
  Salary Negotiable / Monthly

Job Description

Job Requirements:

 • កម្រិតវប្បធម៌ និង គុណភាព/Education and Qualifications
 •  Qualify in civil engineer is an advantage.
 •  គុណវឌ្ឍន៍វិស្វករស៊ីវិលគឺជាគុណសម្បត្តិ
 •  Minimum 1 years working experience in civil engineering.
 •  បទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល។
 •  Can speak English
 •  អាច​និយាយ​ភាសាអង់គ្លេស
 •  Relivable, responsible, honest, friendly. Team work, initiative and creative.
 •  អាចជឿទុកចិត្តបាន ទទួលខុសត្រូវស្មោះត្រង់ និងរួសរាយរាក់ទាក់ ការងារជាក្រុមការផ្តួចផ្តើមគំនិត និងការច្នៃប្រឌិត

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

Deadline: 31 October 2020

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូប និងលិខិតបញ្ជាក់ រូបថត 4X6 ផ្នែកធនធានមនុស្ស របស់ក្រុមហ៊ុន តូតាល់ហូម អេនធើប្រាយ (ធី .អេច.អ៊ី) ឯ.ក តាមរយៈអ៊ីមែលមកកាន់ info @ totalhomeenterprise.com / ជ្រើសរើសបុគ្គលិក @ totalhomeenterprise.com ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៩៥ ៣៧៦ ១៦៨។ Interested applicants should submit their CV and cover letter with 4 x 6 photos to The Home Enterprise (THE) Co., Ltd., Human Resource Department by email to info@totalhomeenterprise.com/recruitment@totalhomeenterprise.com, Tel: 095 376 168, specifying clearly the position applied for.

មានតែបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានទាក់ទងសម្រាប់ការសម្ភាសន៍។ ប្រវត្តិរូបសង្ខេបនិងពាក្យសុំនឹងមិនត្រូវបានប្រគល់ជូនវិញទេ។ Only short-listed candidates will be contacted for the interview. CV and application will not be returned.

Contacts:

 • Contact Person
 • AddressVillage 4, Phsar Kandal Commune, Poipet Town, Banteay Meanchey Province, Cambodia.
 • Phone095 376 168
 • Emailrecruitment@totalhomeenterprise.com
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!