មន្រ្តីផ្នែកលក់អង្ករក្នុងស្រុក ($250 – $600)

 • Sales
 • Full time
 • Phnom Penh

Job Information

 • icon
  Salary Negotiable / Monthly

Job Description

Job Responsibilities:

ទំនួលខុសត្រូវ៖

 • គាំទ្រអភិវឌ្ឍន៍ការរងាររបស់ផ្នែកលក់ និងទីផ្សារអង្ករខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
 • ថែរក្សាអតិថិជនដែលមានស្រាប់ និងស្វែងរកអតិថិជនបន្ថែមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
 • ធ្វើដំណើរទៅខេត្ត ឬក្រៅប្រទេស ដើម្បីជួបអតិថិជនធំៗ ឬចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម
 • ជូនអតិថិជនទៅមើលទីតាំងរោងចក្រ ផលិតកម្មផ្ទាល់ (ម្ដងម្កាល ឬករណីចាំបាច់)

អត្តប្រយោជន៍៖

 • ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍សមរម្យ
 • ប្រាក់កំរៃជើងសារប្រចាំខែ (Commission)
 • ទទួលបានប្រាក់ខែទី១៣ និងបេសកកម្ម
 • បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្នែកលក់បន្ថែម
 • ធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់ការងារ
 • ទទួលបានថ្ងៃឈប់សំរាកតាមបុណ្យជាតិនានា
 • ទីតាំងការិយាល័យកណ្ដាលអគារ អូឡាំព្យា
 • ថ្ងៃធ្វើការ៖ ធ្វើការ 0៦ថ្ងៃ ក្នុងមួយសប្ដាហ៏
 • ម៉ោងធ្វើការ៖ ៨ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៥ល្ងាច

Job Requirements:

 • លក្ខខ័ណការងារ៖
 • និស្សិតកំពុងសិក្សារផ្នែកលក់និងទីផ្សារ
 • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ លើផ្នែកខាងក្រៅ
 • អាចនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ

Contact Person

 • Address:http://www.khmerfood.com.kh
 • Phone:092 333 564/ 089 333 538
 • Email:work@khmerfood.com.kh
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!