មន្រ្ដីដោះស្រាយបំណុល (សៀមរាប,ភ្នំពេញ)

 • Banking / Finance
 • Full time
 • Phnom Penh ,Siem Reap

Job Information

Job Description

សហការជាមួយមន្រ្តីឥណទាន រហូតដល់ប្រធានសាខាដើម្បី កំណត់និងវិភាគបញ្ហាឥណទានយឺតយ៉ាវ និងកំណត់ អាទិភាព និងយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីដោះស្រាយបំណុលដែលយឺតយ៉ាវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

 • ចុះធ្វើការសម្របសម្រួល និងប្រមូលឥណទានដែលយឺតយ៉ាវជា ប្រចាំតាមគោលការណ៍និតិវិធីរបស់ស្ថាប័ន។
 • ចុះជួបជាមួយ អតិថិជនដែលយឺត ឬអ្នកធានា ដើម្បីចរចារទាម ទារសំណង ឬមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗ ។
 • រៀបចំរបាយការណ៍ពីស្ថានភាពប្រមូលប្រាក់ ប្រចាំថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ពីបម្រែបម្រួលរបស់អតិថិជននីមួយៗ។
 • រៀបចំឯកសារផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីដែលត្រូវប្តឹងទាមទារសំណង។
 • ការងារផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធាន

Job Requirements

 • និស្សិតកំពង់សិក្សា បរិញ្ញបត្រពាណិជ្ជកម្មក្នុង ធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ថុ គណនេយ្យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម ឬវិស័យផ្សេងៗ
 • ជនជាតិខ្មែរ មានអាយុចាប់ ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានលក្ខណៈសម្បត្តិសមរម្យ មានទំនាក់ទំនងល្អ និង ចេះគោរព គ្នាទៅវិញទៅមក ស្មោះត្រង់ និង ចេះអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ។
 • មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ (Word,Excel)
 • មានឆន្ទៈក្នុងការងារ គោរពវិន័យ និង ពេលវេលា
 • មានយាន្តជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន (ម៉ូតូ) និង ជិះម៉ូតូឆ្ងាយបាន។
 • ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ និង មានលក្ខណៈប្រគួតប្រជែង
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃសាំង និង ថែទាំម៉ូតូ (90$-100$) អាស្រ័យ លើតំបន់ប្រតិបត្តការ
 • ប្រាក់បុព្វលាភសម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរ និង បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ – ឯកសណ្ឋាន និងសំភារៈធ្វើការងារ
 • ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព និង គ្រោះថ្នាក់ការងារ (បសស)
 • ការបណ្តុះបណ្តាលពាក់ព័ន្ធនិងការងារនិងអាជីពការងារ អនាគត់
 • ផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅ សម្រាប់បុគ្គលិកសាខា Compensation & Benefits 150-250
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!