ភ្នាក់ងារលក់សេវាអ៊ីនធើណេត

 • Sales
 • Full time
 • Kampong Cham

Job Information

 • icon
  Salary Negotiable / Monthly

Job Description

Job Responsibilities:

 • ​​លក់សេវាកម្មអ៊ីនធើណេត
 • ចុះទៅផ្សព្វផ្សាយ និងជួបផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជននៅខាងក្រៅ
 • បង្កើនការលក់ នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
 • មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
 • រៀបចំឯកសារក្នុងការចុះកុងត្រាជាមួយអតិថិជនប្រើប្រាស់សេកម្មអ៊ីនធើណេត

Job Requirements:

 • មិនទាមទារសញ្ញាបត្រ័ ឬចំណេះដឹងខ្ពស់
 • ធ្លាក់បាកឌុបក៏អាចដាក់ពាក្យបាន
 • ចូលចិត្តធ្វើការដោយឯករាជ្យឬជាក្រុម
 • មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
 • ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង និងស្រលាញ់ផ្នែកលក់

Contact Person

 • Address:http://www.opennet.com.kh
 • Phone:086 924 672 / 098 855 454 / 078 281 996
 • Email:job@opennet.com.kh
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!