ផ្នែកលក់ ចំនួន​ ៤​ នាក់

 • Sales
 • Full time
 • Phnom Penh

Job Information

Job Description

 • ជនជាតិខ្មែរ(ស្ត្រីឬប្រុស) ចេះភាសារចិននិងអង់គ្លេស មានអធិភាពអ្នកចេះភាស អង់គ្លេស
 • ត្រូវមានអាកប្បកិរិយា និងរូបសម្បតិ្តសមរម្យ
 • មានធនធានឆានែល ឬ ប្រភពអតិថិជនខ្លួនឯងស្រាប់
 • មានបទពិសោធន៏ការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យរយ:ពេលពីរឆ្នាំឡើង
 • យល់ច្បាស់ពីទីផ្សារអចលនាទ្រព្យក្នុងស្រុក និងក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែង
 • ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវីធីកុំព្យូទ័រ(Word Excel ល)
 • ប្រាក់ខែអាចចរចាបានតាមក្រោយ** បើមានការចាប់អារម្មណ៍សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 093479491
 • Khmer (male or female) 、can speak Chinese and English , preferred for Speaking English
 • Good image and temperament
 • Have your own customer resources or certain channel resources
 • At least two years real estate sales experience
 • Understand the local real estate market and competitors
 • Good in using computer software (Word Excel, etc.)
 • salary is negotiable** If you have any interested, please kindly contact number 093479491 Or Email:chenxiuli@sre.com.cn ** Company address:#679 Russian blvd, sangkat Tuek Thal, Khan Sensok, Phnom Penh

  Contact Information

 • HR
 • 093479491 chenxiuli@sre.com.cn #679 Russian blvd, sangkat Tuek Thal, Khan Sensok, Phnom Penh
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!