ផ្នែកជំនាញអគ្គិសនី (Mechanical/Electrical) $250-$400 (Negotiable)

 • Purchasing/ Procurement
 • Full time
 • Sihanoukville

Job Information

 • icon
  Salary Negotiable / Monthly

Job Description

Job Responsibilities (ទំនូលខុសត្រូវការងារ): 

 • Set up Machine
 • Repair & Maintenance Machine
 • Responsible for daily Jobs
 • Can work under pressure
 • Can work change shift from day to night shift

** បងប្អូន-កម្មករ-កម្មការិនីទាំងពីរភេទត្រូវមានអាយុពី 18ឆ្នាំ ទៅ 40ឆ្នាំមានកាយសម្បទារឹងមាំ រហ័សរហួន សុខភាពល្អ ស្មោះត្រង់ យកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារដោយ៖

មុខតំណែង 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ត្រូវមានកំរិតសញ្ញាបត្របាក់ឌុប ឬ សញ្ញាបត្របរិញ្ញា ត្រូវចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូ-ទ័រ និង ចេះភាសាអង់គ្លេស ឬ ភាសាចិនអាចប្រើការបាន ផ្តល់អទិភាពចំពោះអ្នកមានបទពិសោធន៍។

មុខតំណែង 9, 10, 11 ត្រូវមានចំណេះដឹងចេះសរសេរ និង និយាយភាសាខ្មែរបានស្ទាត់ ផ្តល់អទិភាពចំពោះអ្នកមានបទពិសោធន៍។

បងប្អូន-កម្មករ-កម្មការិនីទាំងអស់ ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចជា៖ លិខិតថ្កោលទោស (បញ្ជាក់ពីសា-លាឃុំ ឬ ប៉ូលីសឃុំ) អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរ សំបុត្រកំណើត សៀវភៅគ្រួសារ សៀវភៅស្នាក់នៅ ប័ណ្ណពិនិត្យសុខ-ភាព សៀវភៅការងារ ប័ណ្ណបសស និង រូបថត 3X4 ចំនួន 5សន្លឹក 4X6 ចំនួន 5សន្លឹក។

អត្ថប្រយោជន៍ដែលបងប្អូន-កម្មករ-កម្មការិនីទទួលបានគឺប្រាក់ខែគោល $190 ទៅ $200 ប្រាក់វត្តមានទៀង-ទាត់ (លុយព្រីម) $10 ប្រាក់ធ្វើដំណើរ ឬ ស្នាក់នៅ $7 ប្រាក់បាយថ្ងៃត្រង់ក្នុងមួយថ្ងៃ $0.50 ប្រាក់រង្វាន់ដល់គោលដៅ $5-$20 សាកល្បងការងារចំនួន 02ខែ ហើយថែម 5% ពេលធ្វើកិច្ចសន្យាការងារ រោងចក្ររ៉ាប់រងការធ្វើដំណើរទៅមកដល់បងប្អូន-កម្មករ-កម្មការិនី។

បើបងប្អូន-កម្មករ-កម្មការិនីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់រៀងរាល់ម៉ោង

ធ្វើការចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹក – 4:00 ល្ងាច ឬ ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖ 012 340 111 / 012 234 203 / 098 83 16 78 / 016 601 207

Education and Requirments (កម្រិតវប្បធម៏ និងតម្រូវការ):

 • Sex: male, under 40 years of age
 • Skill requirements: basic electrician operation, electrical certificate, welding and basic fitter skills.
 • Educational level: college or above
 • Others: be able to obey the company’s working arrangements, agree with the company’s corporate culture and abide by the company’s rules and regulations, bear hardships and stand hard work.

Workers of both sexes must be between 18 and 40 years old, physically fit, agile, healthy, honest, and pay attention to work Positions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 must have a bachelor’s degree or a bachelor’s degree, must be able to use computer and know English or Chinese, can give priority to experienced people.

Positions 9, 10, 11 Must have knowledge, can write and speak Khmer fluently, give priority to experienced people.

All workers must bring documents such as the letter of conviction (confirming the letter – Commune or commune police) Khmer ID card, birth certificate, family book, residence book, health check card, work book, 5 ID cards and 5 3X4 photos, 5 4X6 cards.

The benefits that workers receive are a base salary of $ 190 to $ 200, a regular presence (premium) $ 10, travel or accommodation $ 7, a daily lunch $ 0.50, a bonus of $ 5- $ 20, 02 probationary jobs. Month and 5% more when entering into a factory contract to insure travel to and from relatives. If you are interested, please contact the company every hour.

Work from 7:00 AM – 4:00 PM or contact the following phone number: 012 340 111 / 012 234 203 / 098 83 16 78 / 016 601 207

Email: monyang@peidibrand.com / suzq@peidibrand.com

Contact Information

 • HR & Admin
 • 012 340 111 / 012 234 203 / 098 83 16 78 / 016 601 207
 • monyang@peidibrand.com
 • នៅរោងចក្រផលិតចំណីសត្វនៅឃុំទឹកថ្លា ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ / Animal feed factory in Teuk Thla commune, Prey Nub district, Sihanoukville
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!