ផ្នែកជាងតម្លើង

 • Production
 • Full time
 • Phnom Penh

Job Information

Job Description

 • មានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច 1ឆ្នាំផ្នែកអគ្គីសនី តម្លើងអំពូលភ្លើង
 • មានភាពសហការគ្នាល្អជាមួយបុគ្គលិកទូរទៅ
 • មានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និង មានភាពស្មោះត្រង់
 • មានអាកប្បកិរិយាល្អ និង ប្រឹងប្រែងធ្វើការ
 • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធនិងបន្តែមពេលវេលាដើម្បីផែនការពេញលេញ

Contact Information

 • 015 72 72 77
 • mkgeneral754@yahoo.com
 • អាគារលេខ90,ផ្លូវមុន្នីរ៉េតកែងផ្លូវ296,សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ,ខណ្ឌចំការមន,រាជធានីភ្នំពេញ
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!