ផ្នែកកាន់ឃ្លាំង

 • Production
 • Full time
 • Phnom Penh

Job Information

Job Description

 • មានបទពិសោធន៏ផ្នែកស្តុក 1ឆ្នាំឡើង
 • មានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និង មានភាពស្មោះត្រង់
 • មានអាកប្បកិរិយាល្អ និង ប្រឹងប្រែងធ្វើការ
 • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Word & Excel មានភាពសហការការងារល្អជាមួយបុគ្គលិកទូរទៅ
 • ចេះភាសារអង់គ្លេសអាចប្រើការបាន និង អាចសរសេរបានកាន់តែប្រសើរ

Contact Information

 • HR
 • 015 72 72 77
 • mkgeneral754@yahoo.com
 • អាគារលេខ90,ផ្លូវមុន្នីរ៉េតកែងផ្លូវ296,សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ,ខណ្ឌចំការមន,រាជធានីភ្នំពេញ
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!