ប្រធានផ្នែកលក់ចំនួន $600-$800

 • Sales
 • Full time
 • Kampong Speu

Job Information

 • icon
  Salary Negotiable / Monthly

Job Description

Job Description

** ទំនួលខុសត្រូវចំបង

 • ទទួលខុសត្រូវក្នុងការលក់ម៉ូតូ សំរេចទិសដៅតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានគ្រប់គ្រង
 • អនុវត្តដំណើរការលក់ ការស្វែងរកអតិថិជន រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនអោយបានល្អ
 • ស្វែងយល់ និងវិភាគអំពីតំរូវការរបស់អតិថិជន និងដំណោះស្រាយជូនអតិថិជននៅពេលមានបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមានឡើង
 • ទទួលខុសត្រូវក្នុងការពង្រីក និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ជាញឹកញាប់ចុះសួរសុខទុក្ខការហៅទូរស័ព្ទ អញ្ជើញអតិថិជនមកកាន់ហាង ដើម្បីមកមើល និងទិញម៉ូតូ
 • កត់កំណត់ត្រាច្បាស់លាស់នូវរាល់ព័ត៌មានអតិថិជនដែលបានមកទិញ និងមើលម៉ូតូ
 • សហការជាមួយក្រុមការងារ និងបំពេញរបាយការណ៍តាមកាលានុវត្ត
 • ចំពោះភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវដទៃទៀត ត្រូវបានចាត់តាំងដោយប្រធានគ្រប់គ្រង

Job Requirements

 • បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
 • មានបទពិសោធន៍ការងារ ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ
 • ឥរិយាបថល្អ មានឆន្ទៈខ្ពស់
 • ស្មោះត្រង់ បត់បែន ចូលចិត្តរៀនសូត្របន្ថែម តស៊ូនឹងការងារ
 • អាចធ្វើការងារជាក្រុម

** បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនង

 • ទូរស័ព្ទលេខ៖ 078 644 643 / 025 6666 166
 • អ៊ីម៉ែល៖ info@e-simtrading.com CC siemny.sim@gmail.com

Company Profile

Streaming from the small-scale family business and moving forward the large extension of locally standardized company, it is such the great effort and Zeus we have exerted and progressed far much more than our expectation. E-SIM TRADING CO., LTD. set the foot in the Cambodian local market in 2015 and have put ourselves into the boots of end-users and business partner in order to evolve and develop ourselves as one of the motorbike leading suppliers in Cambodia and standing out to meet the needs and demand of the end-users and business partners.

Contact Information

 • Human Resource
 • 078 644 643 / 025 6666 166
 • info@e-simtrading.com
 • National Road No.4, Prey Sloek Village, Chbar mon Town, Kampong Speu Province.
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!