បុគ្គលិកផ្នែកលក់តាមខេត្ត (ចាប់ពី$500ឡើងទៅ)

 • Sales
 • Full time
 • Phnom Penh

Job Information

Job Description

ក្រុមហ៊ុន EZ-COCAM( CAMBODIA ) CO.,LTD. គឺជាក្រុមហ៊ុននាំចូលផ្តាច់មុខសាប៊ូម៉ាក C&S ពីហុងកុង ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់តាមខេត្ត5នាក់។

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស :

អាយុចាប់ពី 20ឆ្នាំ រហូតដល់ 35ឆ្នាំ

~ភេទប្រុស

 • ចេញលក់តាមខេត្ត
 • មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
 • ត្រូវមានបទពិសោធន៍លក់ផ្នែកខាងក្រៅ(Sales Out)យ៉ាងតិច 3 ឆ្នាំ
 • ជាបុគ្គលល្អ ស្មោះត្រង់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អ ស្រឡាញ់ការងារ
 • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ
 • ទទួលបានប្រាក់ចំណូលចាប់ពី $500 ឡើងទៅក្នុងមួយខែ
 • ទទួលបានប្រាក់ខែទី13
 • រង្វាន់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែ ($100–$600)
 • ទទួលបានធានារ៉ាប់រង គ្រោះថ្នាក់បុគ្គល និងអាយុជីវិត 24ម៉ោង

បើបេក្ចជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរ CV មកកាន់អ៊ីមែល luxuanyue@gmail.com

ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរសព្ទ័លេខ: 011 981058 / 023 6999666 អាស័យដ្ឋានក្រុមហ៊ុន៖ ផ្ទះលេខ ៩អា ភូមិដំណាក់ធំ1 សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ។

Job Requirements

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស :

អាយុចាប់ពី 20ឆ្នាំ រហូតដល់ 35ឆ្នាំ

~ភេទប្រុស

 • ចេញលក់តាមខេត្ត
 • មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
 • ត្រូវមានបទពិសោធន៍លក់ផ្នែកខាងក្រៅ(Sales Out)យ៉ាងតិច 3 ឆ្នាំ
 • ជាបុគ្គលល្អ ស្មោះត្រង់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អ ស្រឡាញ់ការងារ
 • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ
 • ទទួលបានប្រាក់ចំណូលចាប់ពី $500 ឡើងទៅក្នុងមួយខែ
 • ទទួលបានប្រាក់ខែទី13
 • រង្វាន់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែ ($100–$600)
 • ទទួលបានធានារ៉ាប់រង គ្រោះថ្នាក់បុគ្គល និងអាយុជីវិត 24ម៉ោង
 • បើបេក្ចជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរ CV មកកាន់អ៊ីមែល luxuanyue@gmail.com
 • ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរសព្ទ័លេខ: 011 981058 / 023 6999666 អាស័យដ្ឋានក្រុមហ៊ុន៖ ផ្ទះលេខ ៩អា ភូមិដំណាក់ធំ1 សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ។

Contact Information

 • Ms.Eliza Lu
 • 086 65 86 86 / 023 6 999 666
 • luxuanyue@gmail.com
 • No.9 , ST BT , Sangkat Stoeungmeanchey , Khan Meanchey , PP
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!