បុគ្គលិកផ្នែកគណនេយ្យនិងកាន់ស្តុក

 • Accounting / Finance
 • Full time
 • Phnom Penh

Job Information

Job Description

 • បានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ ឬនិស្សិតកំពុងសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ
 • មានបទពិសោធពាក់ព័ន្ធផ្នែកគណនេយ្យនិងកាន់ស្តុកចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និង មានភាពស្មោះត្រង់
 • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធនិងបន្តែមពេលវេលាដើម្បីផែនការពេញលេញ
 • ទំនាក់ទំនងល្អ និងមានជំនាញច្បាស់លាស់
 • ជំនាញក្នុងការរៀបចំផែនការឱ្យបានលម្អិតរៀបរយ និងមានន័យ
 • ចេះអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ សុភាពរាបសារ ចេះដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន
 • មានអាកប្បកិរិយាល្អ និង ប្រឹងប្រែងធ្វើការ
 • អាចប្រើ Microsoft word, Excel និង Khmer Unicode បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ

Contact Information

 • HR
 • 015 72 72 77
 • mkgeneral754@yahoo.com
 • អាគារលេខ90,ផ្លូវមុន្នីរ៉េតកែងផ្លូវ296,សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ,ខណ្ឌចំការមន,រាជធានីភ្នំពេញ
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!