តៃកុងឡានត្រៃល័រ ០៤ នាក់ (ប្រុស) 04 (Positions)

 • Architect / Builder
 • Full time
 • Poi Pet

Job Information

Job Description

Job Requirements:

 • តម្រូវការ/ Requirement:
 •  មានអាយុចាប់ពី១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ/ 18 Years Old Up
 •  មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ០២ ឆ្នាំ ឡើងទៅ /At least 02 years’ experience
 •  មានប័ណ្ណបើកបរឡានធំ has License of Truck.
 • ផលប្រយោជន៍/ Benefits:
 •  ប្រាក់បៀរវត្ស សមរម្យ/ Reasonable salary
 •  ផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅ ទឹក ភ្លើង ដោយមិនគិតថ្លៃ/Provide free accommodation, water and electricity
 •  ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារ/ Occupational accident insurance
 •  មានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត/ Incentives
 •  មានប្រាក់ថែមម៉ោង/ Over Time

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

Deadline: 31 October 2020

ផលប្រយោជន៍/ Benefits:

 •  ប្រាក់បៀរវត្ស សមរម្យ/ Reasonable salary
 •  ផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅ ទឹក ភ្លើង ដោយមិនគិតថ្លៃ/Provide free accommodation, water and electricity
 •  ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារ/ Occupational accident insurance
 •  មានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត/ Incentives
 •  មានប្រាក់ថែមម៉ោង/ Over Time

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូប និងលិខិតបញ្ជាក់ រូបថត 4X6 ផ្នែកធនធានមនុស្ស របស់ក្រុមហ៊ុន តូតាល់ហូម អេនធើប្រាយ (ធី .អេច.អ៊ី) ឯ.ក តាមរយៈអ៊ីមែលមកកាន់ info @ totalhomeenterprise.com / ជ្រើសរើសបុគ្គលិក @ totalhomeenterprise.com ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៩៥ ៣៧៦ ១៦៨។ Interested applicants should submit their CV and cover letter with 4 x 6 photos to The Home Enterprise (THE) Co., Ltd., Human Resource Department by email to info@totalhomeenterprise.com/recruitment@totalhomeenterprise.com, Tel: 095 376 168, specifying clearly the position applied for.

មានតែបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានទាក់ទងសម្រាប់ការសម្ភាសន៍។ ប្រវត្តិរូបសង្ខេបនិងពាក្យសុំនឹងមិនត្រូវបានប្រគល់ជូនវិញទេ។ Only short-listed candidates will be contacted for the interview. CV and application will not be returned.

Contacts:

Contact Person

 • AddressVillage 4, Phsar Kandal Commune, Poipet Town, Banteay Meanchey Province, Cambodia.
 • Phone095 376 168
 • Emailrecruitment@totalhomeenterprise.com
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!